Szeptember

A hónap képe:

Napszentület Balatonföldváron 2019.09.18.

A hónap tánca:

Népi Örökségünk Mesterei és Tanítványai
2020/2021 – Mezőföldi eszközös táncok

A hónap verse:


József Attila – Amit szívedbe rejtesz
[Előadja: Kőszegi Ákos]

A hónap zenéje:

A magyar népdal napja szeptember 2. vasárnapja

„A magyar népdal – olvassuk Kodály Zoltánnál- az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados – évezredes – használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket.”
„A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg
a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja
a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek”(Bartók Béla)
A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amit sokan és sokáig énekeltek.
Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság. annak köszönhető, hogy
annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje,
ezért az nem tudta megváltoztatni, mivel a nyelvvel, a táncművészettel,
a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött, és ma is magyarságunk szerves részét alkotja.
Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.(Kiszely István)
Hallod-e te, szelidecske… Kallós Zoltán