MÁV Fotókör MINI GALÉRIA

“MÁV Fotókör – 2022. januári MINI GALÉRIA: Az új év köszöntése”

https://drive.google.com/file/d/1Xxg-fz8iW3mpC-69Jg4KPEGcWM7R6QX2/view?usp=sharing

“MÁV Fotókör – 2022 februári MINI GALÉRIA: Téli tárlat”

https://drive.google.com/file/d/1z8P4aVuoQ0GU9VlK2gJaEm5EMSVY2Lv2/view?usp=sharing

“MÁV Fotókör – 2022 márciusi MINI GALÉRIA: Víz és vízivilág 

https://drive.google.com/file/d/1W_fLqqveuZk4rNIjFz4itHj1eX1ajh51/view?usp=sharing

“MÁV Fotókör – 2022 áprilisi MINI GALÉRIA: Tavasz

https://drive.google.com/file/d/1s0W3OIXn_FFtwNaL6fqFLicFSVJt63LN/view?usp=sharing