2022 JanuárA hónap képe:

A fa gyógyító ereje

A hónap tánca:

Tardonai karikázó
A karikázó az egyéniségeket személytelenné oldja fel:”egyetlen
testté” és az énekszó révén „egyetlen hanggá” olvasztja össze a
résztvevőket, hogy így személytelen eszközeivé tegye őket egy
magasabb rituális cél elérésének, egy személyfölötti törvény
érvényesülésének. (Ratkó Lujza: Női szerepek a magyar
néptánchagyományban)

A hónap zenéje:

A hónap verse:

Kányádi Sándor: KUPLÉ A VÖRÖS VILLAMOSRÓL
avagy abroncs nyolc plusz két pótkerékre

Kányádi Sándor:KUPLÉ A VÖRÖS VILLAMOSRÓLavagy abroncs nyolc plusz két pótkerékreholtvágányra döcögött végül
a kopott vörös villamos
kalauz és vezető nélkül
döcögött holtvágányra végül
a kopott vörös villamosnem volt rakva virágos néppel
bezzeg amikor érkezett
bíborló színben sok beszéddel
meg volt rakva virágos néppel
bezzeg amikor érkezettvöröslött de amint utólag
utólag minden kiderül
bíborát nem a pirkadó nap
vértől vereslett mint utólag
utólag minden kiderülmint a görög tragédiában
belül történt mi megesett
a színen csak siránkozás van
mint a görög tragédiában
belül történt mi megesetthát sic tranzit gloria mundi
a dicsőség így múlik el
honnan lehetett volna tudni
hogy sic tranzit gloria mundi
a dicsőség így múlik els így állunk ismét mint az ujjunk
sok hite-volt-nincs nincstelen
a magunk kárán kell tanulnunk
ismét itt állunk mint az ujjunk
sok hite-volt-nincs nincstelens tülekedünk egymásnak esve
ha jön a volt-már villamos
sárgára avagy zöldre festve
tülekedünk egymásnak esve
ha jön a volt-már villamosfélre ne értsd a dalom testvér
nem sirató csak szomorú
nem szeretném ha lépre mennél
félre ne értsd ismét/lem testvér
nem sirató csak szomorúMellékdal a pótkerekekrede holtvágányra döcögött-e
vajon a veres villamos
eljárt-e az idő fölötte
és holtvágányra döcögött-e
vajon a veres villamoss nem lesz-é vajon visszatérte
boldog aki nem éri meg
halomra halnak miatta s érte
most is s ha lenne visszatérte
boldog aki nem éri meg
1992