Április

A hónap képe

Ételszentelés Csíkszeredában húsvétvasárnap reggelén
„Húsvétvasárnap reggelén a család összes tagja részt vesz a reggeli
ételszentelésen, majd a megszentelt kenyeret, tojást, sonkát,
kalácsot gyermekeinkkel, testvéreinkkel, szüleinkkel közösen
elfogyasztjuk. Ha befogadjuk lelkünkbe az ilyen nagy eseményeket
és ezeket évről évre elmélyítjük, akkor sokkal intenzívebb
kapcsolatba kerülünk mind a keresztény ünnepekkel, mint a család
összetartó erejével” – fogalmazott egy édesanya.

A hónap tánca

Böjti karikázó a tatai Kossuth téren

  1. április 9.

A leánykörtánc korábban sajátos rendeltetésű, elsősorban
a tavaszi idényhez kötődő tánc volt. A böjti időszak szigorú
tánctilalma a karikázóra nem vonatkozott, sőt ekkor volt a
leggyakoribb.
A tavaszi termékenységi rítusokhoz kapcsolódó – a múlt
században még általános – falujáró, határkerülő, vonuló,
kígyózó-kapuzó leányjátékok ciklusában a körtánc is jelentős
helyet foglalt el.
A leánykarikázó szertartásos, tavaszünnepen betöltött
szerepe a 20. századra már háttérbe szorult, de böjti táncként
tovább élt, s általában a táncmulatság nélküli ünnepnapok
jellegzetes táncává vált minden évszakban.

A hónap verse

Reményik Sándor: Békesség Istentől (Lux Ádám)

A hónap zenéje

Szarka Tamás – KIKELET