Érdekes

Érdekes
Ősmagyar gyógyászat I. rész

Hungarikum a pusztában – 2014

Vegetáriánus zsoldosok egy
emberellenes harcban

Érdekes BÚÉK 2023!

PAP GÁBOR – Veleméri templom. A bölcsesség házat épít magának című dokumentumfilm

Mexikó az évtizedekig titkolt azték leleteket végre kiállítja

https://offforever.blog.hu/2018/02/04/mexiko_az_evtizedekig_titkolt_aztek_leleteket_vegre_kiallitja

HUN, HUNGARUS, MAGYAR –
Az Árpád-ház genetikai eredete

„Identitásunk több ezer éve” című konferencia Az Árpád-ház
genetikai eredete – Tudományos áttekintés kezdetektől- napjainkig

Az Őr-halom titkai

Magyarország energiái: Ley-vonalak, Istenek vagy Tündérek Ösvényei

A csökölyi fehér gyász

A magyar ház mágikus ereje

Az árulkodó szög.

http://xoomer.virgilio.it/terembura/ereklye/ereklye01.html

Csengersimai református templom – 800 év, nap, víz – Élő templomok I

Már belépéskor láthatjuk az ajtó mintázatán, hogy különös jelentősége
lehet itt a víznek és a Napnak. És valóban így van. Hiszen a felkelő Nap
a tó vízfelszínén tükröződik, a szentélyablakon keresztül pedig a
mennyezetkazettákat világítja meg, ezzel megadva az aktuális üzenetet.
A mennyező ugyanis vélhetően mindent felfestett ide szimbólumokban
arról, amit az Isten Önmagáról és az Ő országáról addig felfedett előtte.
Miben más ez a mennyezet az összes többinél?
Még ma is működésbe hozza a Nap, ideális vízálláskor pedig
feltételezhetően éppen azon az üdvtörténeti úton vezet végig bennünket,
amit a mester a megfestett és a 12 égövi jegyen keresztül kívánt elénk
adni. Ha azonban csak ezt tudjuk, a fény nélkül is egy egészen különös
világ és látásmód tárul fel előttünk.

A pallagkultúra Erdélyben

https://www.magyarujjaszuletes.hu/a-kevermesi-megalit/

Bolygók tánca.

A videón a Föld és a Vénusz keringője látható a Nap körül. És hogy miért “bolygók tánca”?
Mert a bolygók, holdak messze nem kör vagy ellipszispályát írnak le, hanem hurkokat, ciklois pályákat.

Torma Zsófia

A titokzatos Vinca figurák

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2015/05/a-titokzatos-vinca-figurak-bizonyitekok.html

https://www.youtube.com/watch?v=iy5zsbM5zk0


A Magyar Szent Korona és Hazánk jövője

https://versekeszenek.blog.hu/2011/01/07/a_magyar_szent_korona_es_hazank_jovoje

Tatárlakai lelet (kb. 7 ezer éves rovásírásos lelet Erdélyből)

A Bucsecs-hegység rejtélye – egy ősi, fejlett civilizáció nyomai?

A Bucsecs-hegység a Kárpátok része.

A legtöbbünk számára ismeretlen, hogy egy ősi szfinx található a Bucsecs-hegységben. 2002-ben a műhold technológia segítségével egy anomáliát fedeztek fel az ősi szfinx alatt.

Amerikai és román tudósok lenyűgöző felfedezést tettek, amely sok szerző és kutató szerint megváltoztathatja az emberiség történelmét. Mélyen a föld alatt állítólag egy rendkívül ősi civilizáció nyomaira bukkantak.

A rejtélyes kaptárkövek

Mithras, Mitra (Mátra?) néven az ind hitregékben a felkelő nap istene,
később Mithra névalakban a perzsavallásban egyre jobban előtérbe kerül, s a világosság istene, a perzsa vallás megváltója lett, aki a jóság és az igazság küzdelmében a diadalmas vezér szerepét játssza.

Egyes mítoszok szerint december 25-én született egy szűztől (más mítoszok szerint sziklából). Nagy mesternek tartották, ő volt a bölcsesség, az igazság és a hit.

Funkciója miatt megváltónak is hívták

A mítosz szerint Mithrász egy folyó mellett heverő kősziklából született
(theosekpetras, petrogenos Mithra) az őseredeti uranikus fény
megnyilvánulásaként; e csodás születést csak a hegycsúcsokon rejtőző
„őrzők” észlelték. Az „őrzők” valójában a „láthatatlan mesterek”, vagyis olyan, az őseredeti állapotot megőrzött lények, akiket – Hésziodosz szerint – sohasem érhet utol a halál, akik a következő korokban is tovább élnek, s akiket a „felébredetteknek” neveznek.

Hungarikum lett a kaptárkövek, a bükkaljai kőkultúra:

A Bükkalja kőkultúráról bővebb információkat az alábbi weboldalakon lehet találni:

a kaptárkövekről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kapt%C3%A1rk%C5%91

értéktár: https://bukkaljaertektar.hu/db/ertektar/kategoriak

kaptárkőtár: https://www.bukkvidekgeopark.hu/db/siteok/kaptarko-tar

térképek:https://bukkaljaertektar.hu/terkep/

Hagyományos ételszentelés a gyergyószentmiklósi Szent Anna-kápolnánál

A hagyománynak megtartó ereje van. Szent Ágostonnak van egy mondata, miszerint „Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged.” Ma ennek analógiájára nyugodtan mondhatnánk, hogy: Tartsd meg a hagyományokat, és a hagyományok segítenek megtartani téged! Megtartani emberként, megtartani magyar emberként, megtartani keresztényként.

Ezt kellene ma újra tanulni, átvenni a még megmaradt minták töredékeit, és újraépíteni az ünnepelni tudás gyönyörűségét.

Úgy, mint ahogy tették az 1087 m magas Csobot-hegyen 5 km-re Gyergyószentmiklóstól havasok zord világában az istenközelség vallási élményével találkozva húsvétvasárnap hideg reggelén 2016. március 27-én.

A múlt üzenete

A boszniai piramisok

Magura hegyi kő körök Hunyad megyében

Stonehenge, a kőkorszaki obszervatórium