Május

A hónap képe


Mohay Tamás írja A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás című könyvében:
„A szent hely valamiképpen olyan kiválasztottsággal rendelkezik, melyre az emberek mintegy rátalálnak, s amelynek a maguk módján hittel alávetik magukat – éppen annak érdekében, hogy alávetettségük felemelkedéssé változhassék. A szent helyre az emberek odavihetik örömüket és bánatukat, betegségüket és megoldhatatlan gondjaikat, s amikor távoznak, más fényben fogják látni mindezeket. A megkönnyebbülés, a gyógyulás olykor bekövetkezik, olykor mégsem; akár így, akár úgy, a hely szent ereje új feltöltést ad az emberi léleknek, újrarendezi az égiekhez fűződő, könnyen romló földi viszonyokat.
Ezért adnak hálát az emberek, ezért vágyakoznak újra visszatérni, s azért adják át gyermekeiknek és unokáiknak ezeket a tapasztalataikat, hogy majdan ők is élő tapasztalatként adhassák át utódaiknak.”

Fotó: Gecse Noémi

Mottó: Tarts meg minket őseink hitében!”

A hónap tánca
Müller Péter:
„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért
tisztelték, mert “fáradságos életükkel kiérdemelték”, nem is
abból a józan előrelátásból, hogy “egyszer én is öreg
leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a
szemétre!”, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb
volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási
élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a
fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (…) Az
öregember akkoriban nem teher volt, hanem
felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó
teste, hanem hogy ki lakik benne!”

Magyarszováti táncok

A hónap verse

Latinovits Zoltán – Kései sirató

A hónap zenéje

Petrás Mária – A pünkösdi rózsa

g