Augusztus

A hónap képe

»Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a
szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal
a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet
kezedbe ajánlom.« (Vö. Zsolt 31,6)”
A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony,
ősvallásunk Boldogasszonya ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya
fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, a
karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az
ország jogara.


A munkácsi Tours-i Szent Márton templomban egy lenyűgöző Madarász Viktor kép: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának.

A Pusztinai Szent István templom – a legkeletebbre fekvő Szent István templom

http://www.minden-ami-magyar.hu/kep.php?file=2006/20060820-144723- e4d7.txd&view=1&&res=1093×615&MAM=4np1l970v7gosntg6jlridk0g5

A hónap tánca:

A hónap verse:

Szent Korona

A hónap zenéje

A kórus

Haáz Sándor tanár úr, a Szentegyházi Filharmónia (Fili) karnagya és
vezetője. Nevüket 1983-ban kapták, de igazi születésnapjuk egy évvel
korábbra tehető, amikor az 1982-es tanévzáró ünnepségre Haáz Sándor
az iskolai kórusnak és hangszeres diákoknak betanított négy dalt,
amelyet a kórus és a zenekar együtt adott elő. Ez a műsor nagy sikert
aratott, és számos kedvező visszajelzést kaptak. Nyilvánvaló volt a
folytatás. A 140 fős együttest székelyruhás gyermekkórus és amatőr fúvós, vonós zenekar alkotja.

Nagy népszerűségnek örvendenek határon innen és túl, gyakran
turnéznak Magyarországon és szerte Európában. A Gyermekfilharmónia
és a Haáz család 2003-ban Magyar Örökség Díjat kapott.

https://www.youtube.com/watch?v=Z38bzt y-f8Q

Szentegyházi Gyermekfilharmónia –
Parlament 2013.06.04. – Boldogasszony
Anyánk