Érdekes

Árpádkori vízgazdálkodás …Az élet temploma – tájgazdálkodás
ártéri gazdálkodás

Mit nem tudunk az életről? – Biológia az energia szemszögéből –
Dr. Egely György
Mi az élet hajtóereje? Mivel magyarázhatók az életjelenségek? Mi a kevés bennünk, amikor fáradtak vagyunk? Hol van az élet és a halál mezsgyéje? Hol van beépítve bennünk a halál? Hogyan lehetséges valakinek energiát adni? Miért nem tud a tudomány még mindig mesterségesen sejtmembránt előállítani? Miért nem lehetséges mesterségesen életet létrehozni? Megérthetjük-e az életet? Milyen mező tart minket össze? Mi lehet a lélek? Hol van az a tervrajz, ami leírja, hogy hogyan lehet minket összerakni? Már az is nagy eredmény, ha tudjuk, hogy mi mindent nem tudunk, de valójában ez még csak nem is meghatározható.

Dr. Egely György előadása a XXX. Jubileumi Természetgyógyászati Kongresszuson

GYOGYITO HAGYOMANY Füvesasszonyok Kenőemberek

Mátyás király titokzatos halála

https://www.youtube.com/watch?v=bDdgsduu5SY

Érdekes
Ősmagyar gyógyászat I. rész

Hungarikum a pusztában – 2014

Vegetáriánus zsoldosok egy
emberellenes harcban

Érdekes BÚÉK 2023!

PAP GÁBOR – Veleméri templom. A bölcsesség házat épít magának című dokumentumfilm

Mexikó az évtizedekig titkolt azték leleteket végre kiállítja

https://offforever.blog.hu/2018/02/04/mexiko_az_evtizedekig_titkolt_aztek_leleteket_vegre_kiallitja

HUN, HUNGARUS, MAGYAR –
Az Árpád-ház genetikai eredete

„Identitásunk több ezer éve” című konferencia Az Árpád-ház
genetikai eredete – Tudományos áttekintés kezdetektől- napjainkig

Az Őr-halom titkai

Magyarország energiái: Ley-vonalak, Istenek vagy Tündérek Ösvényei

A csökölyi fehér gyász

A magyar ház mágikus ereje

Az árulkodó szög.

http://xoomer.virgilio.it/terembura/ereklye/ereklye01.html

Csengersimai református templom – 800 év, nap, víz – Élő templomok I

Már belépéskor láthatjuk az ajtó mintázatán, hogy különös jelentősége
lehet itt a víznek és a Napnak. És valóban így van. Hiszen a felkelő Nap
a tó vízfelszínén tükröződik, a szentélyablakon keresztül pedig a
mennyezetkazettákat világítja meg, ezzel megadva az aktuális üzenetet.
A mennyező ugyanis vélhetően mindent felfestett ide szimbólumokban
arról, amit az Isten Önmagáról és az Ő országáról addig felfedett előtte.
Miben más ez a mennyezet az összes többinél?
Még ma is működésbe hozza a Nap, ideális vízálláskor pedig
feltételezhetően éppen azon az üdvtörténeti úton vezet végig bennünket,
amit a mester a megfestett és a 12 égövi jegyen keresztül kívánt elénk
adni. Ha azonban csak ezt tudjuk, a fény nélkül is egy egészen különös
világ és látásmód tárul fel előttünk.

A pallagkultúra Erdélyben

https://www.magyarujjaszuletes.hu/a-kevermesi-megalit/

Bolygók tánca.

A videón a Föld és a Vénusz keringője látható a Nap körül. És hogy miért “bolygók tánca”?
Mert a bolygók, holdak messze nem kör vagy ellipszispályát írnak le, hanem hurkokat, ciklois pályákat.

Torma Zsófia

A titokzatos Vinca figurák

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2015/05/a-titokzatos-vinca-figurak-bizonyitekok.html

https://www.youtube.com/watch?v=iy5zsbM5zk0


A Magyar Szent Korona és Hazánk jövője

https://versekeszenek.blog.hu/2011/01/07/a_magyar_szent_korona_es_hazank_jovoje

Tatárlakai lelet (kb. 7 ezer éves rovásírásos lelet Erdélyből)

A Bucsecs-hegység rejtélye – egy ősi, fejlett civilizáció nyomai?

A Bucsecs-hegység a Kárpátok része.

A legtöbbünk számára ismeretlen, hogy egy ősi szfinx található a Bucsecs-hegységben. 2002-ben a műhold technológia segítségével egy anomáliát fedeztek fel az ősi szfinx alatt.

Amerikai és román tudósok lenyűgöző felfedezést tettek, amely sok szerző és kutató szerint megváltoztathatja az emberiség történelmét. Mélyen a föld alatt állítólag egy rendkívül ősi civilizáció nyomaira bukkantak.

A rejtélyes kaptárkövek

Mithras, Mitra (Mátra?) néven az ind hitregékben a felkelő nap istene,
később Mithra névalakban a perzsavallásban egyre jobban előtérbe kerül, s a világosság istene, a perzsa vallás megváltója lett, aki a jóság és az igazság küzdelmében a diadalmas vezér szerepét játssza.

Egyes mítoszok szerint december 25-én született egy szűztől (más mítoszok szerint sziklából). Nagy mesternek tartották, ő volt a bölcsesség, az igazság és a hit.

Funkciója miatt megváltónak is hívták

A mítosz szerint Mithrász egy folyó mellett heverő kősziklából született
(theosekpetras, petrogenos Mithra) az őseredeti uranikus fény
megnyilvánulásaként; e csodás születést csak a hegycsúcsokon rejtőző
„őrzők” észlelték. Az „őrzők” valójában a „láthatatlan mesterek”, vagyis olyan, az őseredeti állapotot megőrzött lények, akiket – Hésziodosz szerint – sohasem érhet utol a halál, akik a következő korokban is tovább élnek, s akiket a „felébredetteknek” neveznek.

Hungarikum lett a kaptárkövek, a bükkaljai kőkultúra:

A Bükkalja kőkultúráról bővebb információkat az alábbi weboldalakon lehet találni:

a kaptárkövekről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kapt%C3%A1rk%C5%91

értéktár: https://bukkaljaertektar.hu/db/ertektar/kategoriak

kaptárkőtár: https://www.bukkvidekgeopark.hu/db/siteok/kaptarko-tar

térképek:https://bukkaljaertektar.hu/terkep/

Hagyományos ételszentelés a gyergyószentmiklósi Szent Anna-kápolnánál

A hagyománynak megtartó ereje van. Szent Ágostonnak van egy mondata, miszerint „Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged.” Ma ennek analógiájára nyugodtan mondhatnánk, hogy: Tartsd meg a hagyományokat, és a hagyományok segítenek megtartani téged! Megtartani emberként, megtartani magyar emberként, megtartani keresztényként.

Ezt kellene ma újra tanulni, átvenni a még megmaradt minták töredékeit, és újraépíteni az ünnepelni tudás gyönyörűségét.

Úgy, mint ahogy tették az 1087 m magas Csobot-hegyen 5 km-re Gyergyószentmiklóstól havasok zord világában az istenközelség vallási élményével találkozva húsvétvasárnap hideg reggelén 2016. március 27-én.

A múlt üzenete

A boszniai piramisok

Magura hegyi kő körök Hunyad megyében

Stonehenge, a kőkorszaki obszervatórium